4/01/2008

Provinces of Old Japan

[ . BACK to WORLDKIGO TOP . ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Former Provinces of JapanKinai
Yamashiro | Yamato | (Yoshino) | Kawachi | Izumi | Settsu

Tōkaidō / Tookaidoo, Tokaido
Iga | Ise | Shima | Owari | Mikawa | Tōtōmi | Suruga | Izu | Kai | Sagami | Musashi | Awa | Kazusa (Fusa) | Shimousa (Fusa) | Hitachi

Tōsandō / Toosandoo, Tosando
Ōmi | Mino | Hida | Shinano | (Suwa) | Kōzuke (Kenu) | Shimotsuke (Kenu) | (Iwase) | (Iwaki) | Mutsu | Dewa

Hokurikudō
Wakasa | Echizen (Koshi) | Kaga | Noto | Etchū (Koshi) | Echigo (Koshi) | Sado

San'indō / San-In doo
Tamba (Ni) | Tango (Ni) | Tajima | Inaba | Hōki | Izumo | Iwami | Oki

San'yōdō / San-yoodoo, Sanyodo
Harima | Mimasaka | Bizen (Kibi) | Bitchū (Kibi) | Bingo (Kibi) | Aki | Suō | Nagato

Nankaidō / Nankaidoo, Nankaido
Kii | Awaji | Awa | Sanuki | Iyo | Tosa

Saikaidō / Saikaidoo, Saikaido
Chikuzen (Tsukushi) | Chikugo (Tsukushi) | Buzen (Toyo) | Bungo (Toyo) | Hizen (Hi) | Higo (Hi) | Hyūga | Ōsumi | (Tane) | Satsuma | Iki | Tsushima

Hokkaidō / Hokkaidoo, Hokkaido
Oshima | Shiribeshi | Iburi | Ishikari | Teshio | Kitami | Hidaka | Tokachi | Kushiro | Nemuro | Chishima

© More in the WIKIPEDIA !*****************************
Related words

***** WASHOKU : General Information

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No comments: